Mathilda Bengtsson - ekonomi, redovisning & marknadsföring

Årsbokslut

Varje år avslutas med ett årsbokslut, ett förenklat årsbokslut eller en årsredovisning beroende på företagsform och storlek. I bokslutet eller årsredovisningen ställs hela årets verksamhet samman, granskas och analyseras.

Jag erbjuder hjälp med kompletta bokslut för alla företag som inte måste ha revisor i sitt bolag, oavsett om jag sköter din löpande bokföring eller om du själv bokför. För att du ska stå utanför revisorsplikten krävs att minst två av följande tre punkter är uppfyllda:

Bokslut när jag sköter din löpande bokföring

Bokslutet, årsredovisningen och all tillhörande dokumentation upprättas av mig utifrån den bokföring som jag gjort under året. När det är klart måste du underteckna dem och de skickas sedan till bolagsverket respektive skatteverket. När vi träffas för undertecknande går vi igenom ditt företags ekonomi för föregående år och diskuterar hur vi kan förändra och förbättra resultatet.

Bokslut när du själv sköter din löpande bokföring

Om du själv sköter ditt företags löpande bokföring och enbart vill ha min hjälp med bokslutet behöver jag följande dokumentation från dig:

Bokslutet, årsredovisningen och all tillhörande dokumentation upprättas av mig utifrån den bokföring som du gjort under året. Bokslutsarbetet börjar med att jag går igenom årets bokföring och rättar eventuella fel. När bokslut och eventuell årsredovisning är klar måste du underteckna dem och de skickas sedan till bolagsverket respektive skatteverket. När vi träffas för undertecknande går vi igenom ditt företags ekonomi för föregående år och diskuterar hur vi kan förändra och förbättra resultatet.