Mathilda Bengtsson - ekonomi, redovisning & marknadsföring

Deklaration

Momsdeklaration

En momsdeklaration måste lämnas till Skatteverket månads-, kvartals- eller helårsvis beroende på hur stor din omsättning är. Jag kan hjälpa dig med att upprätta en momsrapport och att deklarera momsen till Skatteverket.

Arbetsgivardeklaration

En arbetsgivardeklaration måste lämnas till Skatteverket månadsvis om du har anställda. Jag kan hjälpa dig upprätta en arbetsgivardeklaration samt att deklarera arbetsgivaravgiften till Skatteverket.

Inkomstdeklaration

Jag upprättar inkomstdeklaration för företaget och/eller företagaren samt utför skatteberäkning.