Mathilda Bengtsson - ekonomi, redovisning & marknadsföring

Marknadsföring

Alla aktiviteter som ett företag utför på marknaden omfattas av marknadsföringsbegreppet. Det handlar om allt från valet av vilka produkter du säljer, val av din målgrupp och prissättning, till hur du kommunicerar dina erbjudanden och hur du skapar kundvärde.

Grafisk profil

En grafisk profil är en uppsättning regler som beskriver användandet av företagets logotyp samt vilka färger och typsnitt som ska användas var. Det är viktigt att ha en grafisk profil för att skapa en igenkänningsfaktor för företaget. Allt material ska representera företaget och varumärket på samma sätt. Jag kan hjälpa dig ta fram en grafisk profil utifrån din befintliga logotyp eller genom att börja med att ta fram en logotyp om du inte redan har en.

Marknadsföringsstrategi

Framtagandet av en marknadsföringsstrategi handlar om hur din produkt skiljer sig från konkurrenternas och om vem som är din kund. Du måste differentiera din produkt gentemot konkurrenternas samtidigt som du måste positionera din produkt gentemot kunderna i din målgrupp. Vi går tillsammans igenom hur vi kan förbättra dina marknadsföringsinsatser utifrån ditt företags produkter, dina styrkor och tidigare marknadsföringsinsatser.