Mathilda Bengtsson - ekonomi, redovisning & marknadsföring

Löpande redovisning

Bokföring

Jag hjälper dig gärna med din löpande bokföring och arbetar utifrån den lagstiftning som finns kring bokföring och skatter. Dock är det viktigt att komma ihåg att det alltid är du som ägare eller styrelseledamot i ett företag som ansvarar för att bokföringen följer lagen oavsett om du bokför själv eller om någon annan gör det åt dig.

För att jag ska kunna göra din bokföring behöver du samla in dina verifikationer. En verifikation kan vara ett kvitto, en faktura, ett kontoutdrag eller liknande. Verifikationerna ska vara sorterade på betalningsdatum i en pärm eller plastmapp och lämnas till mig regelbundet. När jag fått dina verifikationer går jag igenom dem och registererar dem enligt bokföringslagen. Du får tillbaka balans- och resultatrapporter månadsvis eller kvartalsvis. En korrekt redovisning blir ett bra beslutsunderlag.

För att kunna garantera att redovisningar som gäller ditt företag lämnas till myndigheterna i rätt tid, måste du lämna in allt efterfrågat material till mig innan deadline. Denna beror på hur många verifikationer du har och hur ofta du redovisar momsen.

Om momsen redovisas en gång om året:

Vid en omsättning på mindre än 1 miljon kronor om året har företag möjlighet att redovisa momsen en gång om året, vid högre omsättning måste momsen redovisas oftare.

- och du har högst 50 verifikationer:

Gäller det att jag behöver dina bokföringsunderlag snarast efter årsskiftet, dock senast den 1 februari. Självklart går det bra att lämna in dem oftare.

- och du har mer än 50 verifikationer

Gäller det att jag behöver dina bokföringsunderlag per kvartal för att uppfylla kraven i bokföringslagen. Inlämning ska då ske senast den 10:e i månaden efter kvartalets utgång. Med andra ord behöver jag dina bokföringsunderlag senast den 10 april, 10 juli, 10 oktober samt 10 januari.

Om momsen redovisas fyra gånger om året:

- och du har mindre än 200 verifikationer per kvartal:

Gäller det att jag behöver dina bokföringsunderlag senast den 10:e i månaden efter kvartalets utgång. Med andra ord behöver jag dina bokföringsunderlag senast den 10 april, 10 juli, 10 oktober samt 10 januari. Du lämnar dina underlag till mig 4 gånger om året.

- och du har mer än 200 verifikationer per kvartal:

Gäller det att jag behöver dina bokföringsunderlag en gång i månaden, senast den 10:e varje månad.

Om momsen redovisas varje månad:

Gäller det att jag behöver dina bokföringsunderlag varje månad, senast den 10:e månaden efter redovisningsperioden. Exempel bokföringsunderlagen för januari ska vara mig tillhanda 10:e februari.

Fakturering och betalning

Utifrån dina underlag skapar jag fakturor och skickar dem till kunden. Jag följer även upp om fakturorna betalas i tid och skickar ut eventuella påminnelser. Om behovet finns kan jag även hjälpa dig med betalning av dina leverantörsfakturor och eventuella löner.

Lönehantering

Jag hjälper dig beräkna löner och skriver ut lönebesked enligt dina anvisningar. Arbetet omfattar löpande lönekörningar, semesterlönehantering, inlämning av kontrolluppgifter m.m. Varje månad ska även en arbetsgivardeklaration lämnas till Skatteverket, vilket jag självklart också hjälper dig med. Efter varje årsskifte upprättar jag kontrolluppgifter och lämnar dem till Skatteverket.

Hur du lämnar in dina underlag:

Dina underlag kan lämnas till mig personligen genom att du kommer med dem till mig eller skickar dem med post till Sandormsvägen 2, 263 75 Höganäs.