Integritetspolicy

Integritetspolicy


Här har jag sammanställt viktig information för dig angående integritet, säkerhet och GDPR vid användning av Mathilda Bengtsson Redovisning ABs tjänster. För att jag ska kunna ge dig bästa möjliga service behöver jag behandla dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy gäller från och med 25 maj 2018. 


Vem är jag?

Mathilda Bengtsson Redovisning AB, 559285-9622, Sandormsvägen 2, 263 75 Nyhamnsläge.


Vad gäller denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy gäller vid användande av Mathilda Bengtsson Redovisning ABs tjänster. Dessa kan vara genom att anlita mig konsult eller genom att använda webbplatsen www.mb-redovisning.se, inklusive kontaktformulär. Som personuppgiftsansvariga (PuA) har jag enligt GDPR det yttersta ansvaret för insamling och behandling av de personuppgifter jag behöver för att driva min verksamhet.


Vilken information samlar jag in?

Uppgifter som du ger mig

Du väljer att ge mig vissa uppgifter när du använder mina tjänster. Dessa innefattar:

 • När du kontaktar mig, antingen via kontaktformuläret på min hemsida, eller via e-post, telefon, post eller sociala medier.
 • När du undertecknar ett uppdragsavtal som ger mig uppdraget att utföra konsulttjänster åt dig.


Uppgifter som jag får från andra

Förutom informationen du ger mig direkt kan jag få information om dig från andra, inklusive:

 • Sociala medier

Du kan dela en del information från ditt konto på sociala medier med mig.


Uppgifter som inhämtas när du använder min hemsida

När du använder min hemsida samlar jag in uppgifter om vilka delar du har använt och de enheter du använder för att komma åt hemsidan. Jag samlar in uppgifter från och om enheten/enheterna du använder för att komma åt min hemsida, inklusive: information om hårdvara och mjukvara, t.ex. IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem, plattform, tidzoner, identifierare som är associerade med cookies eller annan teknik som kan identifiera din enhet eller webbläsare.


Cookies

Jag använder och kan tillåta andra att använda cookies och liknande teknik (t ex webbfyrar och pixlar) för att känna igen dig och/eller din(a) enhet(er).


Hur använder jag dina uppgifter?

Den främsta anledningen till att jag använder dina uppgifter är för att leverera och förbättra mina tjänster. Dessutom använder jag dina uppgifter för att kommunicera med dig

För att tillhandahålla mina tjänster till dig

 • Ge dig kundsupport och svara på dina önskemål
 • För att återrapportera hur arbetet med uppdraget du gett mig fortskrider

För att säkerställa att lagar följs

 • För att följa juridiska krav
 • Bistå brottsbekämpande organ


Jag behandlar dina uppgifter som beskrivs ovan på grundval av följande rättsliga grunder:

 • Tillhandahålla min tjänst till dig: För det mesta är anledningen till att jag behandlar dina uppgifter, att utföra det avtal du har med mig.
 • Berättigade intressen: Jag kan använda dina uppgifter när jag har ett berättigat intresse av att göra det. Till exempel behandlas din information för administrativa, bedrägeribekämpnings- och andra juridiska ändamål.
 • Samtycke: Från tid till annan kan jag be om ditt samtycke till att använda dina uppgifter för specifika orsaker. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta mig på adressen som anges i slutet av denna integritetspolicy.


Vem delar jag dina uppgifter med?


 • Mitt ekonomisystem

Jag måste överföra dina personuppgifter till mitt ekonomisystem för att kunna fullfölja mitt uppdrag som konsult. Med ekonomisystemet finns ett personuppgiftsbiträdesavtal och ekonomisystemet har ingen rätt att på egenhand använda dina personuppgifter.


 • För företagstransaktioner

Jag kan överföra dina uppgifter om jag är inblandad, helt eller delvis, i en fusion, försäljning, förvärv, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning, konkurs eller annan förändring av ägande eller kontroll.


 • Om det krävs enligt lag

Jag kan lämna ut dina personuppgifter om det är skäligt och nödvändigt: (i) vid en rättslig process, såsom ett föreläggande av en domstol, stämning, husrannsakan, statlig/brottsbekämpande utredning eller andra juridiska krav, (ii) för att hjälpa till att förebygga eller upptäcka brott (i vart fall underkastat tillämplig lag) eller (iii) för att skydda någon persons säkerhet.


 • För att upprätthålla juridiska rättigheter

Jag kan även dela uppgifter: (i) om utlämnande skulle mildra vårt ansvar i en faktisk eller hotande rättegång, (ii) som nödvändigt för att skydda våra juridiska rättigheter och våra användares, affärspartners eller andra berörda parters juridiska rättigheter, (iii) för att tillämpa mina avtal med dig och (iv) för att utreda, förebygga eller vidta andra åtgärder avseende olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller andra förseelser.


 • Med ditt samtycke eller på din förfrågan

Jag kan be om ditt samtycke till att jag delar dina uppgifter med tredje parter. I så fall kommer jag förklara varför jag vill dela uppgifterna.


Jag kan använda och dela icke-personliga uppgifter (information som i sig inte identifierar vem du är, t.ex. information om enheten, generell demografisk information, generell beteendeinformation, geolokaliseringsuppgifter i avidentifierad form), under någon av ovanstående omständigheter. 


Dina rättigheter


 • Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av dina personuppgifter genom att höra av dig till mathilda@mb-redovisning.se.


 • Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.


 • Rätt att bli glömd

Du har rätt att begära borttagning av dina personuppgifter när syftet med behandlingen inte längre är aktuellt. Det kan finnas legala skyldigheter för Mathilda Bengtsson Redovisning AB som hindrar omedelbar borttagning av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftningen. För att ta bort dina uppgifter för prenumeration på vårt nyhetsbrev kan du enkelt följa instruktionerna längst ner i varje nyhetsbrev. För att radera andra personuppgifter hos oss ber jag dig kontakta mig på mathilda@mb-redovisning.se.  


Hur skyddar jag dina personuppgifter

Jag övervakar regelbundet mina system avseende eventuella sårbarheter och attacker och granskar regelbundet min uppgiftsinsamling, lagrings- och behandlingsmetoder för att uppdatera mina fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.


Hur länge lagrar jag dina uppgifter

Jag lagrar dina personuppgifter så länge jag behöver dem för det syfte de samlades in och som tillåts enligt tillämplig lag.

 I praktiken raderar jag direkt efter dina önskemål, såvida jag inte:

 1. måste spara uppgifterna för att bevisa att jag följer tillämplig lag,
 2. har en olöst fråga, anspråk eller tvist som kräver att jag sparar relevanta uppgifter tills den/det är löst eller
 3. om uppgifterna måste sparas för våra berättigade affärsintressen, såsom bedrägeribekämpning och för att förbättra användarsäkerhet.


Hur du når mig

Om du har frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta mig på följande sätt:

Med e-post: mathilda@mb-redovisning.se

Med post: Mathilda Bengtsson Redovisning AB, Sandormsvägen 2, 263 75 Nyhamnsläge